چرا کُش ستون را انتخاب نماییم

مستقیماً از طبیعت به شما عرضه می شود

محصولات شرکت نچرل ستون تحت نام تجاری (برند) کُش ستون به سطح جهان به فروش می رسند. کُش ستون، نماد و سمبول تعهد برای رعایت عالی ترین معیار صنعت ساخت، کیفیت و طراحی می باشد. محصولات کُش ستون شامل سنگ مرمر، رُخام و تراورتین می باشند. محصولات ما به شکل تخته سنگ و تایل قابل دسترس اند. در صورت فرمایش و مطالبه، شما می توانید محصولات ما را بشمول تخته سنگ های سر میز آشپزخانه و حمام، و همچنان پله های زینه برای پرو‌‌ژه های کلان تجارتی و فعالیت های خصوصی طراحی و ساخت در اندازه های دلخواه تان بدست آورید.

تجربه شرکت نچرل ستون در بخش ‍‍‍‍پروسس سنگ های زینتی توام با بهره گیری از معاصرترین تکنالوژی در هر مرحله تولید یقینی می سازد تا مشتریان، محصولات با کیفیت عالی کُش ستون را که مطابق معیار های دقیق جهانی صنعت سنگ های تزئینی تهیه می شوند، دریافت نمایند.

Natural Stone Certified:

تولیدات با کیفیت عالی سنگ مرمر ، رُخام و تراورتین شرکت نچرل ستون توسط جامعه بین المللی متخصصان معماری و طراح سنگ طبیعی،تصدیق و شناخته شده اند. از زمانی که شرکت نچرل ستون، عرضه محصولات کُش ستون را اعلام و قابلیت تولیدی خویش را تضمین نموده، متخصصان صنعت سنگ در سراسر جهان علاقه زیادی شان را برای استفاده از سنگ تزئینی کُش در نمای داخلی و بیرونی ساختمان ها ابراز داشته اند.

  • میده دانه ی نیمه شفاف سنگ مرمر سفید و رُخام ، مظهرهای تزئینی نادری را ارائه می دهد که تجملات عالی را در تعریف پروژه می افزاید.
  • تراورتین سفید را میتوان در طراحی ساختمان ها بشمول طراحی فرش و همچنان تزئین نمای داخلی و بیرونی ساختمانها بکار برد.

Certification

The Natural Stone Company has consulted with accredited and respected international dimension stone industry professionals to analyze and document the unique quality of the stone which is extracted and processed from their two quarries in Afghanistan.

Natural Stone Company products under the Kush Stone brand are sustainably extracted with strict adherence to international industry guidelines to reduce environmental impact.