چرا کُش ستون را انتخاب نماییم

مستقیماً از طبیعت به شما عرضه می شود

محصولات شرکت نچرل ستون تحت نام تجاری (برند) کُش ستون به سطح جهان به فروش می رسند. کُش ستون، نماد و سمبول تعهد برای رعایت عالی ترین معیار صنعت ساخت، کیفیت و طراحی می باشد. محصولات کُش ستون شامل سنگ مرمر، رُخام و تراورتین می باشند. محصولات ما به شکل تخته سنگ و تایل قابل دسترس اند. در صورت فرمایش و مطالبه، شما می توانید محصولات ما را بشمول تخته سنگ های سر میز آشپزخانه و حمام، و همچنان پله های زینه برای پرو‌‌ژه های کلان تجارتی و فعالیت های خصوصی طراحی و ساخت در اندازه های دلخواه تان بدست آورید.

تجربه شرکت نچرل ستون در بخش ‍‍‍‍پروسس سنگ های زینتی توام با بهره گیری از معاصرترین تکنالوژی در هر مرحله تولید یقینی می سازد تا مشتریان، محصولات با کیفیت عالی کُش ستون را که مطابق معیار های دقیق جهانی صنعت سنگ های تزئینی تهیه می شوند، دریافت نمایند.

لینک های سریع

‍‍‍‍‍پوهنتون تورین (ایتالیا)تایید کرده که کُش ستون:

تولیدات با کیفیت عالی سنگ مرمر ، رُخام و تراورتین شرکت نچرل ستون توسط جامعه بین المللی متخصصان معماری و طراح سنگ طبیعی،تصدیق و شناخته شده اند. از زمانی که شرکت نچرل ستون، عرضه محصولات کُش ستون را اعلام و قابلیت تولیدی خویش را تضمین نموده، متخصصان صنعت سنگ در سراسر جهان علاقه زیادی شان را برای استفاده از سنگ تزئینی کُش در نمای داخلی و بیرونی ساختمان ها ابراز داشته اند.

  • میده دانه ی نیمه شفاف سنگ مرمر سفید و رُخام ، مظهرهای تزئینی نادری را ارائه می دهد که تجملات عالی را در تعریف پروژه می افزاید.
  • تراورتین سفید را میتوان در طراحی ساختمان ها بشمول طراحی فرش و همچنان تزئین نمای داخلی و بیرونی ساختمانها بکار برد.

اعتبارنامه (CE)

شرکت نچرل ستون با متخصصین معتبر و محترم بین المللی صنعت سنگ های تزئینی مشوره نموده است تا کیفیت بینظیر سنگ هایی را که از سه معدن آنها در افغانستان استخراج و پروسس می شوند، تحلیل و ثبت نمایند.

محصولات شرکت نچرل ستون تحت نام تجاری (برند) کُش ستون بطور دوامدار با رعایت کامل رهنمود های بین المللی صنعت سنگ استخراج می شوند، تا تاثیر ناگوار زیست محیطی آنها کاهش یابد. محصولات کُش ستون دارای علامت (CE) می باشند که نشان دهنده ی سازگاری آن با معیارهای صحت، مصؤنیت و حفاظت محیط زیست مختص آن محصولات سنگ تزئینی می باشد که در زون اقتصادی اروپا به فروش می رسند. محصولات سنگ ما در پوهنتون پولیتخنیک تورین ایتالیا تایید شده است که در ترکیب صد در صد طبیعی بوده و کاملاً با معیار های بین المللی مواد ساختمانی برای تزئین داخلی و بیرونی ساختمان ها سازگار می باشند.