فابریکه

پارک صنعتی جمعه محمدی

کابل، افغانستان

این فابریکه توسط یک شرکت ایتالوی خدمات انجنیری و مشورتی دیزاین شده و مطابق با معیارهای انجنیری اروپا برای محیط زیست و طراحی-ساختمان احداث شده است. فابریکه نامبرده با پیشرفته ترین ماشین آلات و وسایل ایتالوی برش و صیقل (پالش) سنگ های تزئینی مجهز می باشد

ظرفیت تولیدی ماهانه این فابریکه 20,000 متر مربع تایل های معیاری در اندازه های مختلف می باشد، که از 1 سانتی متر گرفته تا 3 سانتی متر ضخامت دارد. همچنان این فابریکه، محصولات کُش ستون را برای سر میز های آشپزخانه، پله های زینه، پتی های زینه، لبه های سنگی کلکین و سایر فرمایش های مشتریان در اندازه های معمول، تهیه می نماید. بُرش و صیقل (پالش) محصولات تولید شده کُش ستون مطابق و حتی فراتر از معیار های قبول شده بین المللی می باشد. این هدف در مراحل نهایی تولید با استفاده از با کیفت ترین تیغ های اره الماسی وساینده های ایتالوی تحت نظارت پرسونل شایسته و مجرب شرکت نچرل ستون بدست می آید.