تراورتین

معدن تراورتین لولنج

ولایت پروان، افغانستان

ساحه امتیاز لولنج، محدوده 6 کیلو متر مربع را احتوا می کند. انتخاب دقیق کیفی در معدن و آگاهی از ذخایر و تغییرات افقی آن ، شرکت نچرل ستون را قادر می سازد تا محصول با کیفیت بالا را برای هر بخش بازار استخراج و عرضه نماید. این تغییرات از تراورتین سفید کریمی گرفته تا سفید و عسلی رنگ را دربر می گیرد. اکتشاف جیولوژیکی فعلی، جزئیات فنی دقیق تری را در رابطه به ساختار ذخایر و خصوصیات فیزیکی-میخانیکی تراورتین آشکار خواهد نمود.

سنگ تراورتین کُش ستون را می توان به پروژه هایی عرضه کرد که به مقدار زیاد ویا کم محصولات نیاز دارند.