شرکت نچرل ستون

اخبار

وزارت معادن و پترولیم افغانستان

کابل، افغانستان – به تاریخ 21 ماه اپریل سال 2020، شرکت افغانی نچرل ستون دو قرارداد امتیاز معادن را با وزارت معادن و پترولیم به منظور اکتشاف سنگ مرمر کنر-ننگرهار و تراورتین لولنج-پروان امضا نمود. رئیس جمهور اشرف غنی از طریق کنفرانس ویدیویی با شرکت نچرل ستون و سرپرست وزارت معادن وپترولیم پیوست و به اشتراک کننده گان این رویداد مهم سخنرانی نمود

ادامه مطلب >