کُش سټون

رُخام

د نچرل سټون کمپنۍ به په راتلونکي کې د رُخامو یوه زېرمه ولري چې دا تولید له خورا په زړه پورو محصولاتو څخه شمیرل کیږي چې د کُش سټون د تولیداتو په شمېر کې اضافه کیږي. د کُش سټون رُخام به متفاوت رنګ ولري. د افغانستان رُخام خورا ظریف او نیمه شفاف دي. له لرغونو زمانو راهیسې، نیمه شفاف رُخام د تجمل او ښکلا سمبول ګنل کېده. د شالید نور پر وړاندې د واقع کېدو په صورت کې، نیمه شفاف رُخام د معمارۍ زړه راښکوونکی او جادويي چاپیریال رامنځته کوي.