کُش سټون

تراورتین

The Natural Stone Company’s travertine deposit is from a newly acquired reserve in Afghanistan which is currently under extractive and development. This travertine is exceptionally fine grained and will be an extremely popular addition to the Kush Stone product lines. 

له سپین نه نیولې بیا تر عسلي رنګ پورې، د تراورتین ډبرو رنګونه په روښانه او تیره بڼو توپیر سره متفاوت دي. دغه رنګونه د منرالي موادو د تراورتین ډبرو زېرمې د طبیعي جوړېدو پر مهال د اوکسیدیشن په پایله کې رامنځته شوي.

د تراورتین ډبرو په ترکیب کې د کلسیم کاربونیټ شتون او ځانګړی جیولوژیکي تاریخ چې د «لولنج» تراورتین په زېرمه کې واقع شوی، یاده ډبره په فوق العاده ډول دوامداره او د هوا پر وړاندې مقاومه کوي. دا ډبره د ودانیو د داخلي او بهرني تزئین لپاره عالي انتخاب دی. د کُش سټون تراورتین ډبره د غولي، زینو او معمارۍ ستنو لپاره ګټور بدیل او د حمام، پخلنځي او د لامبو حوض د سطحي برخو پوښلو لپاره غوره ډبره ده. د اکتشاف چارو بشپړیدو سره سم، نچرل سټون کمپنۍ به د تراورتین ډبرې د رنګونو ډولونه او کیفیت وټاکي.