مرمر

معدن سنگ مرمر رنځی خیل

ولایت میدان وردگ، افغانستان

معدن سنگ مرمر رنځی خیل در ولایت میدان وردگ به فاصله ی 100 کیلومتر از محل فابریکه های شرکت نچرل ستون در کابل، موقعیت دارد.

شکل گیری سنگ مرمر از برآمدگی های حاوی بستر ضخیم تشکیل شده که هر لایه آن، رنگ متفاوت از لایه ی دیگر دارد. متصدیان معدن با استفاده از دانش و تخصص خود، سنگ های دربرگیرنده ی سایه های خاص سفید و خاکستری را شناسایی ، استخراج و جداسازی می کنند تا یک نوع همخوانی رنگی عالی را در تخته سنگ ها و تایل ها ایجاد نمایند.

این سنگ مرمر حاوی یک ترکیب کلسیم کاربونیت خالص است که بطور غیرمعمول، مرمر با کیفیت بالا با بافت دانه های ظریف و متوسط ایجاد می کند. رنگ نهایی تخته سنگ ها و تایل ها به طور کلی سفید خاکستری می باشد که برخی از محصولات نهایی آن دربرگیرنده ی رده های خاکستری تیره رنگ اند.

سنگ مرمر موجود در این ذخایر بسیار فشرده و فاقد درزها یا شکاف هایی است که به طور طبیعی در مرمر ها وجود میداشته باشند و این امکان را می دهد که تخته سنگ های بزرگ در اندازه های بزرگتر از اندازه تخته سنگ های معیاری این صنعت استخراج و پروسس شوند. قابلیت فعلی تولیدی این معدن تقریباً 1000 میتریک تُن در هر ماه است.